Välj en sida

Integritetspolicy

Vilka vi är

Stokex AB
Org.nr. 559226-1530
Godkänd för F-skatt
Vår webbplatsadress är: https://stokexab.com
Företaget är personuppgiftsansvarig.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Vi lagrar inte personuppgifter för något ändamål. Den tekniska lösningen innebär däremot att vi även samlar in och behandlar:
• IP-adress
• Cookies
• Uppgifter lämnade i kontaktformulär
Dessa uppgifter används enbart för att underlätta kontakt med besökare som använt vårt kontaktformulär.

Hantering och lagring av personuppgifter

Endast personer med administratörsbehörighet på vår webbplats har tillgång till personuppgifter. Uppgifterna lagras endast på servrar hos vårt webbhotell samt i lokal backup.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Hur länge uppgifterna lagras beror på den tekniska lösningen.

Vilka rättigheter du har över dina data

Eftersom de uppgifter som sparas inte är direkt kopplade till något användarkonto kan de inte raderas och något registerutdrag kan heller inte ges.